Samorząd zawodowy polskich notariuszy został utworzony na mocy ustawy - Prawo notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. W tym roku rejenci uroczyście  obchodzili ćwierćwiecze jej uchwalenia. - Od tego czasu zaszło wiele bardzo istotnych zmian, które niejako wymusiły zmianę sposobu funkcjonowania zarówno rejentów, kancelarii notarialnych, jak i organów samorządu. Wystarczy wspomnieć choćby o tym, że  w roku 1992 było nas 527 osób – to mniej więcej tylu, ilu obecnie liczy sama izba warszawska, zaś teraz nasz samorząd liczy ponad trzy i pół tysiące osób – mówił prezes Krajowej Rady Notarialnej, Mariusz Białecki.

Podsumowanie ostatniego ćwierćwiecza było także okazją do wskazania kierunków, w jakich będzie podążał polski notariat w kolejnych latach: - Nowoczesny, przyjazny obywatelom, pomocny państwu i oparty na współpracy z europejskimi i światowymi organizacjami notarialnymi – na tych ideach chcielibyśmy budować swoją przyszłość – podsumował prezes Białecki. Potwierdził tym samym kontynuację zapoczątkowanego niedawno procesu cyfryzacji notariatu, w ramach którego tylko w tym roku uruchomiony został system umożliwiający składanie elektronicznych wniosków o wpis do Ksiąg Wieczystych oraz Rejestru Spadkowego.

Wagę dokonań polskiego samorządu notarialnego oraz jego wyjątkową rolę publiczną podkreślali w swoich przemówieniach również goście uczestniczący w uroczystości. Sekretarz stanu Andrzej Dera odczytał okolicznościowy list Andrzeja Dudy, w którym prezydent podkreślał dobrą dotychczasową współpracę i wsparcie notariuszy przy działaniach podejmowanych przez Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej oraz życzył „aby obchody tego wyjątkowego jubileuszu przyczyniły się do integracji środowiska oraz do umocnienia wysokiego prestiżu, jakim cieszy się notariat w Polsce”.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złPrezes Trybunału Konstytucyjnego  prof. Andrzej Rzepliński podkreślał w swoim przemówieniu wagę zawodu notariusza jako zawodu zaufania publicznego dla stabilizacji porządku prawnego w Polsce.
- Możecie być dumni z tego, co osiągnęliście – mówił Jean Tarrade, honorowy przewodniczący Rady Notariatów Unii Europejskiej, podsumowując zaangażowanie Polski w dotychczasową, trwającą od początku lat 90. współpracę na polu integracji oraz budowania sieci europejskich notariatów. 

 

W uroczystych obchodach 25-lecia samorządu notarialnego wzięli udział także m.in. przewodniczący Międzynarodowej Unii Notariatu Daniel Sédar-Senghor, Przewodniczący Rady Notariatów Unii Europejskiej Paolo Pasqualis, przewodniczący Stowarzyszenia Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentów Philipp Girard, prezes Niemieckiej Federalnej Izby Notarialnej Jens Bormann, honorowy prezes Rady Najwyższej Notariatu Francji Pierre-Luc Vogel oraz przedstawiciele notariatów Belgii, Luksemburga, Litwy, Łotwy, Węgier, Czech, Słowacji, Holandii, Estonii, Hiszpanii, Włoch i Białorusi.
Polskie samorządy prawnicze reprezentowali m.in. prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz oraz wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Roman Romanowski.
 
Jak informuje Krajowa Rada Notarialna, ważnym elementem uroczystości było uhonorowanie Złotym Medalem za Zasługi dla Samorządu Notarialnego 24 notariuszy polskich i zagranicznych, którzy wnieśli aktywny wkład w działania samorządu notarialnego i międzynarodowych organizacji notarialnych, jak również mają na swoim koncie naukowe lub publicystyczne w dziedzinie kształtowania i stosowania prawa.