„Najważniejszą funkcją notariatu jest stanie na straży bezpieczeństwa obrotu prawnego, jednak społeczna rola naszego zawodu nie ogranicza się do tego zadania - powiedział Tomasz Janik, Prezes Krajowej Rady Notarialne ( na zdjęciu). - Notariusze oprócz tego, że są wysoko wykwalifikowanymi prawnikami, często są też liderami lokalnych społeczności i odgrywają w nich znaczącą rolę. Jesteśmy z tego dumni, ale także uważamy to za źródło zobowiązań. Idea Funduszu Społecznego Notariatu ma źródło we wrażliwości społecznej polskich notariuszy, ich rozumieniu zadań i obowiązków wobec najbardziej potrzebujących wsparcia grup społecznych. Patrząc z perspektywy naszych doświadczeń mogę z satysfakcją powiedzieć, że konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu to inicjatywa, która jest już stałym elementem działań społecznych polskich rejentów. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem i poparciem zarówno środowiska notarialnego, organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży, jak i społeczeństwa - dodał Prezes Janik.”
    Przez wiele lat poszczególni rejenci, Izby Notarialne, jak i Krajowa Rada Notarialna przeznaczały znaczące kwoty na różnego rodzaju cele charytatywne. Ich działalność nie była ujęta w żadne ramy organizacyjne. W roku 2010 KRN postanowiła powołać Fundusz Społeczny Notariatu, którego zadaniem stało się ukierunkowanie i uporządkowanie działań dobroczynnych notariuszy w taki sposób, aby wspierać inicjatywy najbardziej wartościowe oraz zyskać pewność należytego wykorzystania środków.
    Fundusz tworzony jest ze środków KRN oraz Izb Notarialnych. Wnioski, w zrealizowanych dotychczas edycjach konkursu, złożyło ponad 400 organizacji pozarządowych z całego kraju. Wsparcie, na łączną kwotę 365 tysięcy złotych, otrzymało 10 organizacji. Podstawową formą działalności Funduszu jest finansowe wspieranie najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów wyłonionych spośród propozycji zgłoszonych do otwartego konkursu grantowego przez organizacje pozarządowe. Wyboru dokonuje Kapituła Konkursu, składająca się z osobistości życia publicznego i akademickiego, pod przewodnictwem siostry Małgorzaty Chmielewskiej.
    Tegoroczna, III edycja konkursu Funduszu Społecznego Notariatu, rozpoczyna się 15 maja 2013 r. Do 15 lipca br. organizatorzy oczekują na wnioski aplikacyjne organizacji non profit dotyczące projektów, których celem jest zwalczanie wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoni cztery najciekawsze. Zwycięzcom zostaną przyznane cztery dotacje wysokości 30 tys. zł.
Szczegółowe informacje na temat III edycji Funduszu Społecznego Notariatu znajdują się na stronie www.fundusznotariatu.pl.