Wniosek do Trybunału złożyłą Naczelna Rada Adwokacka. Według NRA podział zadań między ministra sprawiedliwości i samorząd adwokacki przy organizacji egzaminu zawodowego wkracza w kompetencje tego samorządu, wskazane w art. 17 konstytucji, który mówi, że samorządy zawodów zaufania publicznego sprawują pieczę nad wykonywaniem tych zawodów.

Z wnioskiem NRA nie zgodziła się marszałek Sejmu i prokurator generalny - ich zdaniem żaden z zakwestionowanych przepisów nie narusza konstytucji. Zwłaszcza, że Trybunał już dwukrotnie rozpatrywał przepisy dotyczące otwarcia w 2009 r. dostępu do zawodów prawniczych, z tym że wówczas zajmował się rozszerzeniem dostępu do zawodów: radcy prawnego i notariusza.

W wyroku z 12 marca 2012 r. (sygn. K 3/10) TK badał przepisy zwalniające z obowiązku zdawania egzaminu i odbycia aplikacji radcowskiej. Natomiast wcześniej, 30 listopada 2011 r. (sygn. K 1/10), oceniał przepisy zwalniające z odbycia aplikacji notarialnej. W obu wyrokach Trybunał orzekł, że otwarcie dostępu do zawodów radcy prawnego i notariusza było zgodne z konstytucją.