Komisja przyjęła we wtorek sprawozdanie z postępów Rumunii w wypełnieniu zobowiązań w sprawie reformy sądownictwa i walki z korupcją, w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (CVM). W dokumencie tym KE stwierdza, że chociaż Rumunia podjęła pewne kroki na rzecz wdrożenia ostatnich 12 zaleceń wydanych przez Komisję w styczniu 2017 r., to ostatnie wydarzenia postawiły pod znakiem zapytania pozytywną ocenę wydaną w styczniu 2017 r.

- Dotyczy to w szczególności niezależności sądownictwa, jego reformy oraz zwalczania korupcji na wysokim szczeblu - stwierdza Komisja, która wydała w związku z tym osiem dodatkowych zaleceń do natychmiastowej realizacji, aby naprawić sytuację.I

Również zdaniem europosłów niezależność sądownictwa w tym kraju jest zagrożona. Rezolucja, przyjęta we wtorek 473 głosami za, przy 151 przeciw i 40 wstrzymujących się, wskazuje na nowe ustawodawstwo w Rumunii dotyczące statusu sędziów i prokuratorów oraz organizacji sądownictwa. Zgodnie z zaleceniami Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) Rady Europy i Komisji Weneckiej posłowie do PE ostrzegają, że regulacje mogą mieć negatywny wpływ na niezależność sądownictwa, jego skuteczność i jakość, w tym negatywne konsekwencje dla walki z korupcją.

Europosłowie wskazują także, że zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postepowania karnego - wiele z nich Trybunał Konstytucyjny Rumunii uważa za niekonstytucyjne - są kolejnym powodem do niepokoju i mogą przełożyć się na zdolność do walki z korupcją i zorganizowaną przestępczością.

Czytaj: Wiceszef KE domaga się wdrożenia zabezpieczenia TSUE >>