Zwrot nadpłaconego podatku następuje w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Paweł Małecki, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, podpowiada, że jeśli zwrot nie zostanie dokonany w tym terminie, fiskus musi doliczyć odsetki za zwłokę (obecnie 13,5 proc. rocznie).
– Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których organ podatkowy nie dokona zwrotu – ostrzega Paweł Małecki. Przyczyną – jak zauważa ekspert – mogą być kary i mandaty. Podatnicy muszą się liczyć z potrąceniem nadpłaty o wartość mandatów, grzywien lub innych kar pieniężnych należnych organom administracji. – Zanim nadpłata zostanie zwrócona, weryfikacji poddane będą zobowiązania podatkowe - mówi.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna