Już na 2223 salach sądowych można nagrywać obraz i dźwięk. Rozprawy są rejestrowane we wszystkich sądach apelacyjnych i okręgowych oraz w prawie 200 rejonowych. W 2014 r. utrwalono już 452 tys. rozpraw, w 2013 r. tylko 285 tys. Wciąż jednak wielu narzeka na e-protokół.
Prof. Jacek Gołaczyński, pełnomocnik ministra sprawiedliwości ds. wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych, nie traci optymizmu. – Są sędziowie sceptyczni, ale są też entuzjaści. Jak każda duża reforma ta też wymaga czasu - mówi.
Tomasz Kałużny, do niedawna prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, nagrywa wszystkie rozprawy od prawie dwóch lat. I samemu rozwiązaniu wystawia ocenę celującą.
Krytycznie nagrywanie ocenia sędzia Hanna Kaflak-Januszko ze Stowarzyszenia Iustitia. – Wyraźnie widać, że mimo kolosalnych wydatków na system (a do tego dochodzą koszty przechowywania nagrań, transkrypcji) nie ma przyśpieszenia postępowania.
Więcej: Rzeczpospolita>>> 

Czytaj: Sejm: komisja popiera projekt ws. informatyzacji postępowań cywilnych>>>

 
LEX Navigator Postępowanie Cywilne>>>