Statystyki przedstawione przez ekspertów Banku Światowego wskazują, że wykonalność orzeczeń jest najsłabszym ogniwem w procesie dochodzenia swoich praw. W Polsce na egzekucję czeka prawie 2 miliony spraw, a średni czas trwania jednej sprawy waha się od 300 do 400 dni. Jednocześnie tylko 3 procent spraw gospodarczych rozwiązywanych jest przed sądem polubownym. Główną przyczyną tego zjawiska jest niska świadomość rozwiązywania sporów za pomocą alternatywnych metod.

Według ekspertów przyszłością sądownictwa, szczególnie w za¬kresie spraw gospodarczych, są:arbitraż i mediacje. Ci sami eksperci mówią głośno o potrzebie odpowiedniego przygotowania kadr. Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan rozpoczął nowy projekt zatytułowany „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest promocja arbitrażu nie tylko wśród przedsiębiorców ale także wśród prawników i studentów prawa.