Ustawodawca nie przewidział sytuacji, w której jest wakat na stanowisku I prezesa Sądu Najwyższego, a należy wybrać kolejnego prezesa Krajowej Rady Sądownictwa. Więcej>>>