Nowa treść art. 212 kodeksu karnego nie znalazła się też w projekcie zmian przygotowywanym właśnie przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Na razie zrezygnowano też ze spotkań redaktorów naczelnych i wydawców z przedstawicielami resortu sprawiedliwości.

Jak przypomina "Rzeczpospolita", jeszcze  za czasów ministrowania Jarosława Gowina   podczas takich spotkań przesądzono, że art. 212 pozostanie w kodeksie karnym, ale jego działanie będzie ograniczone. Odpowiedzialność karna miała wchodzić w rachubę tylko, gdy doszło do  umyślnego podawania nieprawdy i stawiania nieprawdziwych zarzutów. Gdyby zaś  ktoś poczuł  się pokrzywdzony negatywną oceną czy krytyczną opinią publikacji, mógłby dochodzić ochrony dóbr osobistych, ale na drodze cywilnej.
Dziś art. 212 k.k. przewiduje odpowiedzialność karną za zniesławienie. Gdy dochodzi do niego za pośrednictwem środków masowego przekazu, sprawcy (autorowi nieprawdziwych oskarżeń) grozi nawet do roku więzienia.

Źródło: Rzeczpospolita