Do imprezy nie dojdzie ponieważ „wielu przewodniczących drugich izb, nie potwierdziło, z różnych powodów, swojego uczestnictwa w tym spotkaniu. W związku z tym odbędzie się ono w innym terminie”.
Informację o odwołaniu spotkania podała we wtorek Kancealria Senatu RP.
Stowarzyszenie Senaty Europy powstało w 2000 r. Należą do niego Senaty 15 państw europejskich. Celem Stowarzyszenia jest zacieśnianie więzi między parlamentami Europy, promocja dwuizbowości w ramach demokracji parlamentarnej oraz wzmacnianie europejskiej świadomości i tożsamości.