Od 1 stycznia 2011 r. ustawodawca przypisał różne stawki VAT dla pieczywa, w zależności od terminu jego przydatności do spożycia. Jeżeli nie przekracza on 14 dni, stawka VAT wynosi 5 proc. Przy dłuższej trwałości chleba podatek wynosi 23 proc. Od kwietnia będzie to 8 proc., zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT, który czeka na sejmowe głosowanie. Jednocześnie Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19881/ 11) poinformowało, że przyjęcie tej zmiany będzie oznaczać powrót w przypadku pieczywa świeżego, którego data minimalnej trwałości przekracza 14 dni, do zakresu stosowania stawki wynikającej z załącznika nr 3 do ustawy o VAT, jaki obowiązywał do końca ubiegłego roku.
Jak wyjaśnia dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, obecnie na podstawie załącznika nr 10 do ustawy o VAT, stawką 5 proc. objęte jest pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni (PKWiU 10.71.11.0). Jednocześnie na podstawie załącznika nr 3 stawka 8 proc. dotyczy pieczywa spełniającego te same kryteria. Jednak do takiego chleba zastosowanie ma niższa stawka 5 proc. VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna