Barbara Kras, sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych, skierowała do dziekanów rad okręgowych wszystkich Izb pismo, w którym zwraca się o skierowanie do radców prawnych prośby o wyrażenie przez nich zgody na przekazanie ich adresów email do KRRP. Możliwy jest również bezpośredni kontakt radców prawnych z KRRP i przesłanie takiej zgody na adres centrum.prasowe@kirp.pl.
Jak podkreśla Sekretarz, adresy email byłyby wykorzystane tylko i wyłącznie do przekazywania informacji z Krajowej Rady Radców Prawnych i kolportażu elektronicznej wersji czasopisma „Radca Prawny”.