Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości,w dniach 28-29 maja br. w Warszawie odbędzie się organizowana przez ten resort Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Elektroniczny protokół - szansą na transparentny i szybki proces”. W trakcie dwudniowych obrad zostaną zaprezentowane prace zrealizowane przez resort sprawiedliwości i sądy powszechne w celu wprowadzenia nowej formy protokołowania rozpraw sądowych. Konferencję otworzy minister sprawiedliwości Borys Budka.

Czytaj: E-protokół w polskich sądach w 2017 roku>>>

Konferencja jest realizowana w ramach Projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Protokół elektroniczny, czyli zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia sądowego, został wprowadzony ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie dnia 1 lipca 2010 r.
MS przypomina, że uchwalona 4 kwietnia 2014 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (weszła w życie dnia 9 listopada 2014 r.) wprowadziła protokół elektroniczny również w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Sądy okręgowe, apelacyjne oraz część sądów rejonowych w Polsce zostało wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie do nagrywania posiedzeń. Obecnie trwa wyposażanie sądów rejonowych w niezbędną infrastrukturę do rejestracji rozpraw. Zakończenie wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji rozpraw planuje się na grudzień 2018 r.
W Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w Warszawie wezmą udział zarówno praktycy, jak i naukowcy oraz przedstawiciele resortów sprawiedliwości, głównie państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Rady Unii Europejskiej. 28 maja 2015 r. odbędzie się symulowana rozprawa sądowa z wykorzystaniem protokołu elektronicznego oraz pokazem wideokonferencji, zgodnie z modelem obecnie wykorzystywanym w sądowym postępowaniu cywilnym w Polsce. Następnie zostaną zaprezentowane rozwiązania prawne i techniczne stosowane w Polsce w tym zakresie. 29 maja 2015 r. zaproszeni goście z zagranicy (m. in. z Litwy, Wielkiej Brytanii, Kosowa, Austrii, Włoch, Słowenii, Finlandii, Czech, Łotwy i Holandii) przedstawią własne rozwiązania prawne i techniczne służące do rejestracji rozpraw sądowych.

 

Szczegóły: http://www.wroclaw.sa.gov.pl/conference/index.php?op=home

LEX Navigator Postępowanie Cywilne>>>