Aplikantem może być osoba z ukończonymi studiami prawniczymi i mająca status członka służby cywilnej, urzędnika państwowego, żołnierz zawodowy i funkcjonariusz służb. Wiedza kandydata nie jest sprawdzana. O zakwalifikowaniu decyduje liczba lat pracy związanych z legislacją i potrzeby podmiotów kierujących na szkolenie. Więcej: Rzeczpospolita>>>