Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Dokument trafił do konsultacji społecznych.
Projektowane przepisy spowodują, że więcej osób będzie mogło zajmować stanowisko legislatora. Do tej pory mogła nim być osoba, która posiadała wykształcenie wyższe prawnicze, dwa lata pracy i aplikację legislacyjną lub trzy lata pracy związanej z legislacją. Projektodawca chce, aby w tym gronie mogli się też znaleźć prawnicy mający 4-letnie doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa i akademicy wykładających na wydziałach prawa.
Jeśli profesor akademicki otrzyma propozycje zajęcia stanowiska głównego legislatora, będzie mógł liczyć nawet na 10 tys. zł miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem legislacyjnym. Więcej>>> 

Czytaj: Prezes RCL: prawo coraz lepsze, tylko jest go za dużo>>>

  LEX Monografie>>>>