Program będzie przyjmowany na określony czas, w drodze rozporządzenia. Pierwszy, na lata 2009-2013 został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii.
Głównym celem programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy umożliwiających życie w środowisku rodzinnym i społecznym. W ramach programu prowadzone będą także działania profilaktyczne oraz zapobiegające stygmatyzacji chorych psychicznie, poprzez zwalczanie stereotypów.

Program ma być finansowany z budżetu państwa, ze środków własnych samorządów - które w dużej mierze będą odpowiedzialne za jego realizację - oraz ze środków UE. Jego koszt szacowany jest na ok. 20 mln zł rocznie.
Jak wyjaśnia ministerstwo zdrowia, leczenie psychiatryczne w Polsce trzeba unowocześnić, stopniowo zastępując model stacjonarny modelem środowiskowym, w którym leczenie odbywa się w środowisku pacjenta, w formie opieki pozaszpitalnej (poradnie, oddziały dzienne, hostele, mieszkania chronione).

Według MZ, liczba chorych psychicznie stale wzrasta. W ciągu 15 lat, od 1990 do 2004 roku, wskaźnik rozpowszechnienia leczonych w opiece ambulatoryjnej wzrósł o 131 proc. (z 1629 do 3763 na 100 tys. osób), a wskaźnik rozpowszechnienia hospitalizacji - o 45 proc. (z 362 do 526 na 100 tys. osób).
Oieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej wymaga ok. 10 proc. (900 tys.) dzieci. W roku 2004 z opieki poradni zdrowia psychicznego korzystało jedynie ok. 129 tys. z nich, a z opieki szpitalnej - ok. 12 tys. Rośnie także liczba osób w starszym wieku, które mają problemy psychiczne. W roku 2004 z Poradni Zdrowia Psychicznego korzystało ok. 168 tys. osób w wieku 65 lat lub więcej, a z opieki szpitalnej - ok. 20 tys. osób w tym wieku.
Tymczasem w Polsce brakuje zarówno miejsc, w których można leczyć chorych psychicznie, jak i lekarzy. Jak informuje MZ, w systemie opieki psychiatrycznej brakuje około 1,5 tys. łóżek na oddziałach psychiatrycznych, 1,4 tys. łóżek na oddziałach dla osób uzależnionych, 7 tys. łóżek na oddziałach opieki dziennej, 2 tys. łóżek na oddziałach opiekuńczo-leczniczych, 1,5 tys. miejsc w hostelach oraz 400 zespołów leczenia środowiskowego i 200 poradni.
Rocznie ok. 150 osób kończy specjalizację z psychiatrii.

BPI

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i PAP - Nauka w Polsce