W dniach 12-15 kwietnia w Gdańsku odbędzie się finał XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. W konkursie uczestniczą studenci wydziałów prawa i administracji z całego kraju. Organizatorem przedsięwzięcia jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.
Do finału zakwalifikowali się zwycięzcy Lokalnych Konkursów Krasomówczych, które odbyły się w na wydziałach prawa i administracji w całej Polsce. Podobnie jak podczas etapu wydziałowego, uczestnictwo w finale polega na wygłoszeniu 10-minutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem I instancji. Swoje wystąpienia studenci przygotowują na podstawie wylosowanych wcześniej kazusów z zakresu prawa cywilnego, karnego lub administracyjnego. W przypadku, gdy dwie osoby wystąpią w rolach przeciwników procesowych, każdej z nich przysługuje prawo do 3-minutowej repliki po wystąpieniu przeciwnika. Przy ocenie brane będą pod uwagę poprawność kwalifikacji prawnej, trafność argumentacji, poprawność językowa oraz ogólne wrażenie, jakie sprawi uczestnik.
Ze względu na wysoki poziom uczestników i obecność zaproszonych osobistości ze świata prawniczego konkurs jest przedsięwzięciem niezwykle widowiskowym. Poprzednie edycje pokazały, że studenci potrafią porwać publikę swoimi wystąpieniami, a jury wybierając najlepszego mówcę nie ma łatwego zadania.
Konkurs daje możliwość zaprezentowania swoich zdolności oratorskich przed specjalistami z dziedziny prawa i językoznawstwa, którzy uświetniają projekt swoją obecnością w jury. Poza sztuką przemawiania publicznego uczestnicy będą musieli wykazać się zdolnościami prawniczego myślenia i szybkiego kojarzenia faktów.
Udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym to okazja, aby sprawdzić się w roli prawnika, który zdobytą wiedzę wykorzystuje na sali sądowej. Publiczne wygłaszanie mowy może rozwinąć umiejętność autoprezentacji i przełamywania stresu. Na najlepszych mówców czekają atrakcyjne nagrody.
Patronat honorowy nad projektem objęli m. in. prof. Lech Gardocki - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz prof. Andrzej Ceynowa - rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Sponsorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego jest kancelaria prawna Gide Loyrette Novel.

Źródło - www.elsa.org.pl/OKK