Nagroda ta wręczana w tym roku po raz pierwszy w wypadku sędziego jest oddaniem szacunku dla odwagi w działalności publicznej.
- Zabiera głos w kluczowych polskich debatach, nie waha się mówić, takich jak sprawa Otwartych Funduszy Emerytalnych albo lustracja - podkreśla redaktor naczelny Tomasz Lis.
Kapituła przyznała mu nagrodę za szacunek do Konstytucji RP oraz siłę i wytrwałosć w egzekwowaniu jej przestrzegania.