Autor przypomina, że w 2010 r. jedynie trzy projekty (w trybie koncesji) były realizowane jednocześnie przy udziale środków prywatnych, publicznych i unijnych. Jednym z nich był projekt budowy Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”.
Zdaniem autora, początki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce nie były zbyt obiecujące. Pod rządami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) współpraca sektora publicznego i prywatnego w formule PPP była na tyle skomplikowana i sformalizowana, że nie mogła stanowić alternatywy dla innych form realizacji inwestycji publicznych. Nowa regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego funkcjonuje już od kilku lat, a rok 2010 pokazał, że szczególnie samorządy coraz częściej i odważniej korzystają z PPP. W zeszłym roku ogłoszono 61 projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego o łącznej wartości ponad 1,8 mld zł.
W stosunku do roku 2009 rynek zanotował wzrost o blisko 50 procent. O ile w 2009 r. ogłoszono 41 projektów, których realizacja miała być dokonana w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), to w 2010 r. takich ogłoszeń było już 61. Jednakże z racji tego, że niektóre projekty były kilkukrotnie ogłaszane, faktyczna liczba projektów wyniosła 51.
Więcej: Monitor zamówień publicznych >>>