adw. Andrzej Zwara – prezes
Więcej: Andrzej Zwara ponownie szefem Adwokatury
adw. Jerzy Glanc – wiceprezes
adw. Jacek Trela – wiceprezes
adw. Rafał Dębowski – sekretarz (na zdjęciu)
adw. Bartosz Grohman – zastępca sekretarza
adw. Mirosława Pietkiewicz – skarbnik
adw. Ewa Krasowska – rzecznik dyscyplinarny
adw. Zenon Marciniak – członek Prezydium
adw. Jerzy Zięba – członek Prezydium