Dzięki centralnej liście ekspertów pracujących na rzecz wymiaru sprawiedliwości wystarczy kilka minut, by znaleźć biegłych z danej dziedziny w całej Polsce. Wystarczy wpisać specjalizację i obszar sądu. Będzie można też szukać przez nazwisko czy adres poczty elektronicznej.
Pomysł utworzenia centralnej listy pojawił się w noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych, która właśnie trafiła do Sejmu.
Minister sprawiedliwości w projekcie rozporządzenia podał zaś, jak lista ma wyglądać i jakie informacje zawierać. Obok nazwiska eksperta i kontaktu do niego znajdą się tam informacje o sporządzonych opiniach i dane dotyczące specjalizacji. Lista będzie uzupełniana dzięki informacjom uzyskanym od prezesów sądów okręgowych. To oni będą odpowiedzialni za prowadzenie fragmentu listy ekspertów wpisanych w danym okręgu.

Źródło: Rzeczpospolita