Takie dane podali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podczas spotkania z dziekanami wydziałów prawa.

Podsekretarze stanu w MS Marcin Warchoł i Łukasz Piebiak wzięli udział w ósmej Konferencji Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych. Spotkanie odbyło się 17 lutego 2016 r. w Popowie.

Konferencja poświęcona była omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, które odbyły się 26 września 2015 r. Przedstawiona prezentacja wyników egzaminów obejmowała m.in. analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, wyniki egzaminu na aplikacje absolwentów poszczególnych uczelni wyższych oraz porównanie zdawalności egzaminów przez absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Więcej: Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą - 26 września 2015 r. Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą - 26 września 2015 r.>>

Podczas konferencji zaprezentowane zostały również wyniki naboru na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Przedstawiony został profil absolwentów aspirujących do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego i prokuratora.

W konferencji uczestniczyli dziekani 30 uniwersytetów i polskich uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku prawo. Obecni byli również przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, samorządu zawodowego adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego a także członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy.

 

Dowiedz się więcej z książki
LEX Aplikant
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł