Od 18 grudnia resort dyplomacji wraz z czterema innymi ministerstwami posiada certyfikaty ISO 9001. Prezes PCBC Wojciech Henrykowski przekazał dzisiaj Ministrowi Spraw Zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu dyplomy potwierdzające zdobycie nowych kompetencji.

Audytorzy PCBC na przełomie listopada i grudnia br. sprawdzili dokumentację procesową przygotowaną w MSZ. Zweryfikowano także sposób w jaki procesy są realizowane w praktyce przez pracowników ministerstwa. Sprawdzonych zostało 31 procesów dot. legislacji i obsługi prawnej, zamówień publicznych, budżetu, zarządzania zasobami ludzkimi, infrastrukturą informatyczną, rozwojem zawodowym, załatwianiem skarg i wniosków, nadzoru nad systemem.

Jak podkreśla MSZ, PCBC jest wiodącą organizacją z ponad 50-letnim doświadczeniem w zakresie m.in. certyfikacji systemów zarządzania. Jest członkiem IQNet czyli Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących.

Certyfikat wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji został potwierdzony dodatkowym certyfikatem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących (IQNet) jako instytutcji nadzorującej PCBC. Certyfikaty otrzymały także: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Finansów w zakresie działalności urzędów skarbowych.