To reakcja na wystąpienie z 30 grudnia 2015 r., w którym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans zaapelował do ministrów sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego o wstrzymanie prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji.

W odpowiedzi na wątpliwości Komisarza Timmermansa, Aleksander Stępkowski wskazał na brak związku między przywołanym przez Komisarza – Motywem 94 Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (Dyrektywa 2010/13/UE) a przedmiotem nowelizacji ustawy medialnej z dnia 30 grudnia 2015 r. „Nowelizacja z dnia 30 grudnia 2015 r. dotyczy funkcji właścicielskich Państwa sprawowanych wobec spółek będących własnością Skarbu Państwa i w żadnym razie nie jest to środek wykonawczy Dyrektywy 2010/13/UE – wyjaśnia wiceszef polskiej dyplomacji. – Wszystkie kompetencje regulacyjne przyznane Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w tym kompetencje mające na celu zapewnienie pluralizmu, pozostają nienaruszone. Nie ma takich wymogów prawa unijnego, które by nakazywały przyznać organowi regulującemu rynek mediów kompetencje ustalania składu zarządów spółek mediów publicznych – zaznacza wiceminister.

Czytaj: Szef Rady Europy pisze do Andrzeja Dudy ws. ustawy medialnej>>

W związku z tym, podsekretarz stanu MSZ wyraził przypuszczenie, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mógł otrzymać mylące i stronnicze wobec rządu polskiego informacje. „Wolność informacji i wolność słowa są w pełni doceniane i przestrzegane przez rząd polski, który podejmuje działania niezbędne dla pełnego ich zapewnienia – podkreśla w liście wiceszef polskiego MSZ. Jednocześnie stwierdza on stałą gotowość rządu polskiego do współpracy z Komisją Europejską, zastrzegając jednak, że „narażanie rządu polskiego na interwencje inspirowane przez niesprawiedliwe, stronnicze i politycznie motywowane enuncjacje może nieść za sobą niekorzystne konsekwencje dla tej współpracy, czego należy starannie unikać”.

Czytaj: Komisarz UE za objęciem Polski specjalnym nadzorem>>

Wiceminister Aleksander Stępkowski zwrócił również uwagę komisarza Timmermansa na oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z 31 grudnia 2015 r. w którym stwierdzono: „Media publiczne w ciągu ostatnich lat osiągnęły stan patologii charakteryzujący się między innymi jednostronnością polityczną i brakiem pluralizmu, co prowadziło do manipulacji i przedstawiania nieprawdziwego obrazu Polski. Media publiczne nie wypełniają swojej misji ani obowiązków, na co SDP wskazało w czasie swojego Nadzwyczajnego Zjazdu, domagając się radykalnych zmian.” Jednocześnie wiceminister Aleksander Stępkowski zaznacza, że „rząd polski zamierza spełnić oczekiwania wyrażone przez największą polską organizację zrzeszającą pracowników mediów”.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo Europejskie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł