"Ministerstwo skarbu pracuje nad projektem ustawy o nadzorze właścicielskim. Szacujemy, że w ciągu kilku tygodni projekt powinien być gotowy i zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych" - powiedziała PAP rzeczniczka MSP Magdalena Kobos.
Według niej na razie jest za wcześnie, by mówić o konkretnych propozycjach. Kobos dodała, że będzie to projekt nowej ustawy, niemniej znajdzie się w nim wiele rozwiązań z poprzedniego projektu przygotowanego też przez MSP. "Odzwierciedlenie w projekcie znajdzie też kodeks dobrych praktyk, który minister skarbu opublikował w styczniu 2012 r." - zaznaczyła. 
Pierwotny projekt ustawy o nadzorze właścicielskim przygotowało ministerstwo skarbu w rządzie poprzedniej kadencji. Dotyczył on kluczowych spółek Skarbu Państwa i miał na celu wprowadzenie skutecznych procedur konkursowych do rad nadzorczych i zarządów, tworzenie kadry menedżerskiej - odpolitycznionej i dobrze postrzeganej przez rynek. Przewidywał m.in. powołanie instytucji spółek kluczowych z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa, w których byłyby wprowadzone motywacyjne systemy wynagrodzeń.
Dokument przewidywał, że wybierani przez WZA kandydaci na członków rad nadzorczych musieliby otrzymać rekomendacje Komitetu Nominacyjnego. W 10-osobowym komitecie miałyby się znaleźć osoby z doświadczeniem i pozycją w świecie biznesu. Kandydatów mieliby zgłaszać ministrowie skarbu, gospodarki, finansów publicznych, instytucji finansowych, transportu, łączności oraz przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.
Wiosną 2011 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie i rozpatrzyła go sejmowa komisja Skarbu Państwa. Do drugiego czytania i głosowania jednak nie doszło.
W styczniu br. ministerstwo skarbu zarekomendowało dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów 19 spółek o kluczowym znaczeniu. MSP zaznaczyło w komunikacie, że utrzymanie kontroli państwa nad spółkami samo w sobie nie gwarantuje im utrzymania silnej pozycji na otwartym rynku. (pap)