Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, autorzy projektu zapewniają, że zmiany są konieczne, bo obecny system „nie spełnia zakładanych celów motywacyjnych i fiskalnych”. Tyle, że plany resortu sprawiedliwości przedstawione w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów stoją w sprzeczności z postulatami zgłaszanymi od dłuższego czasu przez środowisko prawnicze. Problem zbyt wysokich opłat sądowych był podnoszony m.in. podczas majowego Kongresu Prawników Polskich. Wówczas zapadła decyzja o powołaniu społecznej komisji kodyfikacyjnej, której pierwszą z inicjatyw miało być podjęcie działań zmierzających do zmiany tego stanu rzeczy.

– Wysokość opłat sądowych jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem z naszych badań wynika, że już w chwili obecnej mamy jedne z najwyższych stawek w Europie – zauważa Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Dlatego też jego zdaniem pomysły resortu sprawiedliwości co do zmian w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  trudno uznać za trafione.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Małgorzata Kryszkiewicz