Jak pisze "Rzeczpospolita", projekt zmian w kodeksie karnym mających ułatwić walkę z nieuczciwymi firmami pożyczkowymi ma być gotowy jak najszybciej.

Wedlug projektu na więzienie narazi się każdy, kto zażąda od pokrzywdzonego świadczenia wzajemnego przekraczającego określoną w przepisie wartość należnych odsetek maksymalnych.
W przeciwieństwie do istniejącego już dziś przestępstwa wyzysku odpowiedzialność karna po zmianie pojawi się więc już w momencie żądania świadczenia.
Nowością jest także to, że warunkiem odpowiedzialności nie będzie wyzyskanie przymusowego położenia innej osoby. Projekt określa maksymalną sumę zabezpieczenia roszczeń wynikających m.in. z umowy o kredyt konsumencki, a także wysokość prowizji i kosztów (maksymalne koszty pozaodsetkowe) wynikające z umowy kredytowej lub pożyczki pieniężnej. Więcej>>

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Agata Łukaszewicz