Do przyjęcia takich rozwiązań w projekcie ustawy o państwowych egzaminach prawniczych przekonuje posłów Stowarzyszenie Doradców Prawnych. SDP przedłożyło sejmowej podkomisji pracującej nad tym projektem swoje propozycje przepisów.
Monika Madurowicz, wicedyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami w Ministerstwie Sprawiedliwości, stwierdziła, że minister negatywnie odnosi się do propozycji utworzenia kolejnej prawniczej profesji, bez gwarancji, że osoby ją wykonujące zapewnią należytą jakość świadczonych przez siebie usług, tak jak adwokaci czy radcowie. Ci bowiem podlegają wymaganiom etyki zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej.
W ciągu dwóch tygodni mają być znane pełne i ostateczne stanowiska samorządów prawniczych wobec propozycji SDP.

Źródło: Rzeczpospolita