Wymagana jest pogłębiona znajomość regulacji z zakresu egzekucji sądowej oraz doświadczenie orzekania w sprawach egzekucyjnych. Preferowane są osoby z praktyką pełnienia obowiązków na stanowisku wizytatora ds. egzekucyjnych lub orzekania w wydziałach (sekcjach) egzekucyjnych.
Sędziowie zainteresowani delegowaniem mogą zgłaszać swoje kandydatury poprzez kontakt z sędzią Kazimierzem Orłowskim – Naczelnikiem Wydziału Egzekucji Sądowej w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji na adres orlowski@ms.gov.pl lub pod nr tel. 22 56-18-610.