Jak poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości, omówienie praktyki pracy asystentów ich kompetencji i statusu, zasady przystępowania do egzaminu sędziowskiego, szkolenia i wynagrodzenia - to tylko niektóre z tematów poruszonych i dyskutowanych w trakcie środowego spotkania ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów. W rozmowie z ministrem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów reprezentował m.in. jego przewodniczący - Andrzej Sobótka.
Przedstawiciele Stowarzyszenia omówili m.in. praktykę ich pracy, a także przedstawili propozycje dotyczące poszerzenia kompetencji asystentów oraz ich statusu. - Zaproponowane przez nas zmiany wpłyną na przyspieszenie postępowań sądowych - powiedzieli członkowie Stowarzyszenia. Minister sprawiedliwości zadeklarował przeprowadzenie analizy przedstawionych propozycji
Jednym z tematów była także wysokość asystenckich wynagrodzeń. - W pierwotnym projekcie przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych umieściliśmy zapis, na podstawie którego wynagrodzenie asystentów miało wynosić 80 proc. wynagrodzenia zasadniczego referendarza, a tym samym dążyliśmy do powiązania wynagrodzenia asystentów z wynagrodzeniami sędziów. Z powodu sytuacji budżetowej, na etapie prac w rządzie zrezygnowano z tego zapisu - przypomniał minister.
Reprezentanci asystentów z zadowoleniem przyjęli informację, że w przygotowanym przez resort projekcie ustawy o ustroju sądów powszechnych, ministerstwo odchodzi od zróżnicowania wynagrodzenia asystentów w zależności od sądu, w którym pracują (rejonowy, okręgowy, apelacyjny). Przedstawiciele Stowarzyszenia pozytywnie odnieśli się także do propozycji resortu dotyczącej pozostawienia funkcji asystenta w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych i nie przenoszeniu jej do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.
- Przekażemy dodatkowe pieniądze na szkolenia dla asystentów sędziów - zadeklarował Krzysztof Kwiatkowski. - I to nie tylko tym, którzy mogą już obecnie ubiegać się o stanowiska sędziowskie, ale też chcemy pomóc w przygotowaniu się do egzaminu tym asystentom, którzy nie odbyli aplikacji a planują przystąpić do egzaminu - dodał Krzysztof Kwiatkowski. - Będziemy utrzymywać możliwość przystępowania do egzaminu organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dla wszystkich tych, którzy spełniają wymogi - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.