Spotkanie zorganizowała Rada Izby Komorniczej w Łodzi. Jego uczestnicy podkreślali, że Polska, jako członek Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych, dąży do spełnienia wszystkich kryteriów wyznaczonych przez Unię w zakresie dostępności obywateli do organu egzekucyjnego, jakim jest komornik sądowy. W tym celu liczba komorników sądowych ciągle wzrasta. - Przed nami stoją także nowe wyzwania, które wymuszają ciągłe zmiany w zakresie egzekucji sądowej determinowane współczesną gospodarką. Bardzo ważnym elementem usprawniania egzekucji sądowej jest także wymiana doświadczeń między krajami Unii Europejskiej – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Minister przypomniał, że od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji do 2007 r. tj. przez okres 10 lat liczba komorników sądowych zwiększyła się jedynie o 70 komorników. W okresie ostatnich prawie czterech lat liczba komorników zwiększyła się o 274. W samym tylko 2011 r. minister sprawiedliwości utworzył 116 nowych stanowisk komorników sądowych. Stanowiska te są obecnie obsadzane. Aktualnie działa 926 komorników sądowych.
Z danych statystycznych wskazują, iż do komorników sądowych wpływa coraz większa liczba spraw. W 2008 r. wpłynęło 1.912.792 sprawy, w 2009 r. już ponad 2.503.400, a w 2010 r. ponad 3.205.000 spraw. Do jednego komornika sądowego w 2010 r. wpłynęło aż 3.722 sprawy. - Wzrost liczby nowych komorników sądowych musi być optymalny. Musi uwzględniać zarówno liczbę wpływających spraw egzekucyjnych, jak i możliwości finansowania egzekucji sądowej z pobranych przez komorników sądowych opłat egzekucyjnych. Tylko równowaga w tych dwóch aspektach działalności komorniczej zapewni szybkość i efektywność egzekucji oraz satysfakcję z wykonywanego zawodu komornika sądowego – mówił minister sprawiedliwości. - W ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało także zmiany procedury cywilnej, w tym egzekucji sądowej, które powinny zmniejszyć formalizm czynności sądowych. Proces cywilny, także w sprawach gospodarczych, powinien być łatwiejszy i szybszy – dodał.
MS informuje przy okazji, że obecnie toczą się też prace nad stworzeniem statusu europejskiego modelu komornika sądowego, dla którego wzorem będzie model francuski. Z tego modelu wzory czerpią inne państwa europejskie. Francja bowiem ma bardzo długie tradycje tego zawodu, które datują się już w czasach rzymskich. Polski model egzekucji sądowej jest zbliżony do modelu francuskiego i podobnie jak we Francji oparty jest na systemie kontynentalnym.