Jak można przeczytać w komunikacie resortu, ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za komornika informującji o wszczęciu egzekucji z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. - Kliknięcie w ten link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to, po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia - ostrezga MS.

Ministerstwo przypomina, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie funkcjonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Roman Kaczorowski. Aktualny wykaz komorników sądowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod wskazanym niżej adresem internetowym: https://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/.
Dodatkowo MS wskazuje, że komornicy sądowi, na podstawie art. 805 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji w formie pisemnej i nie jest dopuszczalne kierowanie takich zawiadomień drogą mailową.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że podjęło w tej sprawie natychmiastowe działania, przekazując powyższe informacje do Krajowej Rady Komorniczej a także Prezesów Sądów Apelacyjnych, zobowiązując w/w podmioty do zamieszczenia stosownych ostrzeżeń także na własnych stronach internetowych.

Dowiedz się więcej z książki
Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł