Ministerstwo uważa, że w postępowaniu egzekucyjnym nie ma potrzeby ograniczania katalogu osób, które mogą być pełnomocnikiem do podmiotów kwalifikowanych, ponieważ w procedurze egzekucyjnej nie zachodzi spór o prawo.

Resort postuluje także zniesienie obowiązku załączania pełnomocnictwa do wniosku o wszczęcie egzekucji. Zawodowy pełnomocnik jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego powinien - zdaniem ministerstwa - mieć możliwość powołania się na udzielone mu wcześniej pełnomocnictwa. Nowela wprowadzić ma jednak zapis uprawniający organ egzekucyjny do żądania oryginału pełnomocnictwa.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 9 lipca 2012 r.