Sprawdzian kompetencji będzie trwał dwa dni. W 2016 r. do egzaminu komorniczego przystąpiło 592 zdających, a zatem 98 proc. spośród 605 osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu.

Wynik pozytywny na egzaminie komorniczym uzyskało 470 osób z 592 zdających. Oznacza to, że zdało 79 proc. kandydatów.

Największą zdawalność odnotowano w Katowicach, gdzie pozytywny wynik uzyskało 72 spośród 79 zdających, tj. około 91 proc., najniższa - 74 proc. - była w Gdańsku i Poznaniu.