- Nasza inicjatywa spotyka się z coraz większym poparciem nie tylko dzieci, młodzieży i nauczycieli, ale także z poparciem innych podmiotów, które zgłaszają się do nas z chęcią współpracy, a tym samym z chęcią rozszerzenia naszego programu. To dowód na to, że udało nam się zainicjować coś nie tylko ważnego, ale i niezwykle potrzebnego – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej minister Krzysztof Kwiatkowski.
W podpisanym w jej trakcie porozumieniu minister, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz oraz Dariusz Kaczmarek – prezes Zarządu Wydawnictwa Pedagogicznego „Operon” zadeklarowali współpracę w zakresie promowania i rozwijania edukacji prawnej oraz rozszerzenia prowadzonego do tej pory programu edukacji prawnej. Do akcji dołączyło wydawnictwo Operon, ponieważ ma ono praktykę w prowadzeniu tego typu przedsięwzięć w szkołach.
Celem realizacji kolejnego, zainaugurowanego dzisiaj etapu programu jest poszerzenie świadomości prawnej dzieci i młodzieży, zapoznanie ich z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie praktycznej wiedzy prawniczej, m.in. poprzez funkcjonowanie Szkolnych Kół Prawnych. Jak podkreślał minister, prowadzone dotychczas w niektórych szkołach, na zasadzie pilotażu na razie w Łodzi, lekcje z zakresu prawa miały charakter bardziej incydentalny.
- To nie były zwykłe lekcje. Ponad 7 tysięcy uczniów szkół średnich oraz przeszło 1700 studentów w nowoczesny, kreatywny i mówiąc wprost – ciekawy sposób poznawało na nich tajniki wiedzy prawnej. Zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program, realizowany w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, spotkał się z ciepłym przyjęciem uczniów i studentów - mówił minister Krzysztf Kwiatkowski. Podkreślał jednak, że to było parę godzin zajęć w ramach przedmiotu "wiedza o społeczeństwie". - A tymczasem uważamy, że uczniom bardziej zainteresowanym problematyką prawną należy zaoferować coś więcej. I właśnie do tej grupy ma trafić propozycja tworzenia w szkołach kół prawnych - mówił minister.
Zdaniem inicjatorów akcji, poszerzanie wiedzy i świadomości prawnej młodych ludzi jest bardzo potrzbne. Jak wynika z badań opinii publicznej większość Polaków nie posiada podstawowej wiedzy prawnej na temat zasad działania wymiaru sprawiedliwości. Znacząca część badanych nie odróżnia radcy prawnego od adwokata, a prawa cywilnego od karnego. Blisko 30 proc. nie wie co to jest pozew, natomiast 82 proc. respondentów nie wie, że postępowanie przed polskimi sądami jest dwuinstancyjne. - Brak rzetelnej wiedzy skutkuje brakiem zaufania do systemu sprawiedliwości i jego poszczególnych elementów. Wyniki badań przekonały nas do podjęcia inicjatywy, której celem jest zmiana edukacji już na poziomie szkół średnich - mówi prezes KRRP Maciej Bobrowicz. A minister Krzysztof Kwiatkowski dodał, że mamy pod tym względem jedne z najgorszych wyników w Unii Europejskiej.
Szkolne Koła Prawne mogą być prowadzone w ramach zajęć do dyspozycji dyrektora. Działania planowane w ramach realizacji programu przewidują m.in. opracowanie i udostępnienie nauczycielom oraz dyrektorom materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej, przykładowe schematy działania, scenariusze spotkań stacjonarnych i niestacjonarnych, zestawienia zagadnień problemowych, scenariusze gier strategicznych. Planowana jest także organizacja w szkołach spotkań uczniów z ekspertami z zakresu różnorodnych obszarów prawa, głównie przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawnych. - Postaramy się, by nie zabrakło radców gotowych do pomocy takim kołom - deklarował Maciej Bobrowicz. Także minister sprawiedliwości zapowiedział, że zwróci się o ich wspomaganie do prezesów sądów. - Na przykład poprzez umożliwianie uczestnictwa w rozprawach sądowych - mówił Krzysztof Kwiatkowski. 
Szef resortu sprawiedliwości i prezes samorządu radcowskiego podkreślali też, że zainicjowany przez nich program spotkał się z poparciem wielu osób i instytucji, m.in. Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.