Zdaniem wiceministra prof. Jacka Gołaczyńskiego, w szczególności dotyczy to dochodzenia przed sądem niewielkich wierzytelności, które nie były dotąd dochodzone.
Wiceminister Gołaczyński mówił o tym w poniedziałek podczas międzynarodowej konferencji naukowej “Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców”. Podkreślił, że od 2010 r. działa tzw. E – sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze, który rozpoznał już ponad 2 mln spraw.  - Szybkość rozpoznawania sprawy w postępowaniu elektronicznym i dostępność tego postępowania spowodowały znacznym wzrost pozycji Polski w rankingu Doing Bussines - zaznaczył.
Wiceminister Jacek Gołaczyński mówił też o wdrażanym w polskich sądach protokole elektronicznym ( e-protokole ), który przyśpieszył przebieg rozprawy oraz uczynił postepowanie przed sądem bardziej transparentnym dla stron postępowania i społeczeństwa. - Sukcesy narzędzi informatycznych obsługujących postępowanie sądowe, w tym w szczególności postępowanie cywilne zachęcają do większego wykorzystywania tego typu instrumentów w celu przyśpieszenia rozpoznawania spraw oraz obniżenia kosztów wymiaru sprawiedliwości, zarówno dla stron postępowania jak i budżetu państwa – zaznaczył.

W konferencji wzięli udział m.in. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Robert Pelewicz, prof. KUL, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie prof. dr hab. Andrij Michajlowicz Bojko, Prezes Lwowskiego Apelacyjnego Sądu Gospodarczego Borys Dmytrowycz Płotnicki.