Plany w tej dziedzinie omawiane były podczas czwartkowego spotkania ministra sprawiedliwości z Prezydium Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. - Cieszę się, że Rada aktywnie włączyła się w organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości kampanię promocji mediacji – powiedział w trakcie spotkania Krzysztof Kwiatkowski.
A jest co robić, ponieważ mediacje z wielkim trudem przebijają się do świadomości uczestników obrotu prawnego. Z danych Wydziału Statystyki Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, wynika, iż w sprawach cywilnych ilość spraw kierowanych do mediacji przez sądy okręgowe i rejonowe ma tylko nieznaczną tendencję wzrostową (w 2006 roku wynosiła 1 448; w 2008 roku - 1455; w 2010 roku - 2196) a w zakresie postępowań karnych widoczny jest znaczący spadek ilości takich spraw (w 2006 r. -5052 sprawy; w 2008 r. - 3891; w 2010 r. - 3480 sprawy). Dane wskazują również, że na skutek zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem ogółem w sądach okręgowych i rejonowych umorzono postępowania w liczbie spraw: w 2006 roku - 98, w 2008 roku - 119, w 2010 roku - 148.
Czwartkowe spotkanie ministra z Prezydium Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów poświęcone było w dużej części promocji mediacji gospodarczej. Rada zaproponowała, by promować mediację gospodarczą m.in. poprzez Deklarację o stosowaniu mediacji i innych ADR. Miałaby ona charakter publicznej deklaracji o stosowaniu mediacji w przypadku powstania sporu z udziałem przedsiębiorstwa. Nie oznacza to, że przedsiębiorstwo w każdym sporze miałoby być zobowiązane stosować mediację. - Deklaruję zaangażowanie w promocję mediacji gospodarczej – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Minister wyraził też swoje oczekiwania wobec Rady w tym zakresie. Wśród zagadnień, którymi jego zdaniem Rada powinna się zająć, wymienił m.in.: opracowanie propozycji koniecznych zmian w zakresie mediacji cywilnej analogicznie do projektu przygotowanego przez Radę dotyczącego mediacji karnej, opracowanie szczegółowych zaleceń dotyczących wymogów w zakresie kwalifikacji, szkoleń oraz certyfikacji mediatorów we wszystkich postępowaniach, analizę konieczności opracowania ustawy o mediacji, bądź szerzej o wszystkich formach ADR. Obecnie brak regulacji w zakresie mediacji pozasądowej, potrzebne jest więc rozstrzygniecie, czy istnieje konieczność takiej kompleksowej regulacji.