To konieczne w związku z likwidacją w resorcie departamentu sądów wojskowych.
Projekt przewiduje, że nadzór sprawował będzie minister sprawiedliwości, korzystając z pomocy sędziów wojskowych delegowanych do resortu, a tworzących służbę nadzoru zewnętrznego. Obejmować ma m.in. analizę informacji rocznych o działalności sądów. Gdy minister stwierdzi istotne uchybienia lub niewykonanie przez prezesa wojskowego sądu okręgowego zarządzeń, będzie mógł zlecić przeprowadzenie lustracji całego sądu lub wydziału albo działalności nadzorczej prezesa.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna