Egzamin ten był drugim w tym roku i dwudziestym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 776).
Przystąpiło do niego 125 zdających ze 144 osób, które zgłosiły się do tego egzaminu i spełniły wymogi formalne do wzięcia w nim udziału. Ogłoszenie wyników egzaminu nastąpiło w dniu 23 października 2014 r.
Wynik pozytywny z części testowej uzyskało 86 osób, a za rozwiązanie zadania problemowego 92 osoby. Egzamin z wynikiem pozytywnym (z obu części) złożyły 72 osoby, co stanowi ok. 57 proc. zdających. Lista>>>
Uwzględniając wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniu 20 października 2014 r., dotychczas egzamin ten zdało 938 osób, z których 815 uzyskało licencję syndyka.