Ci, którzy chcieliby legalnie zatrudniać nianię czy ogrodnika, mogliby to z kolei zrobić bez uciążliwych formalności związanych z rejestrowaniem pracownika, choć pewnie nieco drożej niż w szarej strefie. Nowe przepisy mają być częścią przygotowywanej przez resort pracy nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Założenia do ustawy mają być gotowe jeszcze w tym tygodniu.
Zdaniem wiceministra pracy Jacka Męciny pracownicy będą się rejestrowali nie w urzędach pracy, ale w specjalnych rejestrach prowadzonych przez centra aktywizacji zawodowej. Centra wezmą na siebie wszystkie sprawy formalne związane z pracą dorywczą. Zatrudnieni będą musieli jedynie zapłacić niewielką, zryczałtowaną składkę.

Źródło: Rzeczpospolita