Nowelizacja ustawy ma wdrożyć do polskiego prawa zalecenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2009 r., która wprowadza zmiany dotyczące stosowania legalnych jednostek miar (chodzi o jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar – SI). Zgodnie z dyrektywą możliwe jest stosowanie dodatkowych oznaczeń wyrażonych w jednostkach innych niż legalne jednostki miar. W ocenie Ministerstwa Gospodarki, które przygotowało projekt nowej ustawy, wskazane jest utrzymanie możliwości ich używania Polsce. Powodem są choćby potrzeby przedsiębiorstw wspólnotowych zajmujących się eksportem do państw trzecich, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, które to państwa wymagają oznaczania produktów innymi jednostkami niż legalne w Polsce.