Podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, powinny już sporządzić sprawozdania i zamknąć księgi. Na te czynności miały trzy miesiące od dnia bilansowego (tj. do 31 marca). Jednak do momentu zatwierdzenia sprawozdania (w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli maksymalnie do 30 czerwca) można wprowadzać zmiany.
Monika Warmbier, biegły rewident, menedżer w Firmie Doradczej KPMG, potwierdza, że ustawa o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) przewiduje taką możliwość.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna