MON podkreśla, że szczególnie koncentruje się na weteranach misji po 1989 roku np. w Iraku czy Afganistanie. - Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom resort obrony narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa - napisano w komunikacie.

MON informuje, że obecnie prowadzi rozmowy z przedstawicielami organizacji skupiających weteranów. - Celem dobrze układającej się współpracy jest uzyskanie jak najbardziej efektywnego systemu, który ma poprawić jakość świadczonych usług i podnieść standard życia. Prace zmierzające do nowelizacji w/w ustawy ukierunkowane są przede wszystkim na zwiększeniu dodatku dla weteranów poszkodowanych z najwyższym uszczerbkiem na zdrowiu – z maksymalnego dziś dodatku w wysokości 80 proc.  podstawy najniżej emerytury do nawet powyżej 100 proc. tej wielkości - informuje MON.

Resort podaje, że rozważa m.in. wprowadzenie dla najbardziej poszkodowanych weteranów pełnego dofinansowania opieki medycznej ponad limity określone przez NFZ oraz rozszerzenie zapisów ustawy o funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.