Największe zmiany dotyczą jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Mają do nich prawo nowe firmy oraz tzw. mali podatnicy. Decyduje wielkość przychodów ze sprzedaży (wraz z VAT) osiągniętych w poprzednim roku. Limit został określony na równowartość 1,2 mln euro. Na 2011 r. wynosi on 4 mln 736 tys. zł. To mniej o 331 tys. zł. Jednakże nie to jest najgorszą informacją dla firm. Jest nią obniżenie limitu odpisów, które można od razu zaliczyć do kosztów.
Więcej >>>