Po zmianach mniej akt komorniczych będzie zaliczanych do dokumentacji kategorii A, czyli stanowiącej dokumenty archiwalne. Do takich spraw nie będą już należeć wszystkie z udziałem Skarbu Państwa, a tylko te przeciwko Skarbowi Państwa. Podobnie będzie z egzekucją z nieruchomości - dokumentacją kategorii A będą tylko akta spaw, w których doszło do przysądzenia własności nieruchomości.