Pierwsze oceny okresowe sędziów rozpoczną się już za rok, w drugim kwartale 2013 r.. Od kilku miesięcy specjalny zespół ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje nad tzw. profilami kompetencji, które posłużą do ich prowadzenia - informuje "Rzeczpospolita" Na razie, gotowy jest profil do oceny sędziego gospodarczego, który pretenduje też do funkcji przewodniczącego wydziału lub wizytatora. Obecnie podobne arkusze ocen są tworzone dla sędziego cywilnego i karnego.