Jak poinformował Wydział Prasowy resortu, w trakcie spotkania, przedstawiciele ministerstwa zapoznali reprezentantów środowisk sędziowskich z przygotowanym w resorcie sprawiedliwości projektem ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w kształcie po przeprowadzonych na jego temat konsultacjach.
Dyskusje nad projektem trwają i będą kontynuowane także na etapie prac w Komitecie Rady Ministrów, na forum Rady Ministrów oraz prac w parlamencie. Osobą je koordynującą na poziomie rządu jest podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Jacek Czaja.
W trakcie spotkania, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowali także sędziów o planowanym na przyszły 2011 rok 7 proc.  wzroście ich wynagrodzeń, wynikającym z przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Podczas spotkania ustalono także, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z reprezentantami środowiska sędziowskiego.