Od 1 stycznia 2013 roku w całej Polsce zostanie przekształconych 79 z 311 sądów rejonowych. Sądy nadal będą funkcjonowały, ale jako wydziały zamiejscowe większych sądów rejonowych.

Więcej>>