Jak informuje "Rzeczpospolita", Takie rozwiązania mają się znaleźć w nowym regulaminie prac rządu, nad którym pracuje gabinet Beaty Szydło.
Celem ma być szybsze stanowienie prawa i poprawa jego jakości, ale organizacje pozarządowe już ostrzegają, że przyspieszenie prac nad ustawami osłabi społeczną kontrolę nad stanowieniem prawa. – Wiele istotnych uwag do projektów było zgłaszanych przez stronę społeczną właśnie na etapie konsultowania założeń – mówi Witold Michałek z BCC, członek Obywatelskiego Forum Legislacji.

Szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa (fot.) mówi, że przygotowanie założeń wydłużało stanowienie prawa, a RCL stało się „wąskim gardłem". – Po to są ministerstwa, by zatrudniały fachowców z poszczególnych dziedzin. Powracamy do starego zwyczaju, bo przecież RCL nie ma specjalistów od wszystkiego. Będzie wciąż czuwało nad techniką legislacyjną. Chodzi nam o poprawę jakości prawa – mówi Kempa. Więcej>>>

Czytaj: Forum legislacji: rząd chce tworzyć prawo szybciej i gorzej>>