Krzysztof Kwiatkowski zaprosił do ministerstwa osoby, które na prośbę jego poprzednika, ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego włączyły się w prace zespołu, którzy przygotował założenia do projektu ustawy, która ma połączyć adwokatów i radców prawnych w jeden zawód. Jak wynika z nieoficjalnych informacji o przebiegu rozmowy, minister stwierdził, że mimo iż w październiku ubiegłego roku rozesłał projekt samorządom adwokatów i radców, to do tej pory nie otrzymał od nich żadnej konstruktywnej odpowiedzi. Były tylko jednostronne oświadczenia i krytyczne w większości uchwały - miał powiedzieć minister. W tej sytuacji minister wzywa obydwa samorządy do poważnej dyskusji. Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział swoje przybycie na sobotni zjazd adwokatury, na którym zamierza zaprezentować jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.